Enterprise engineering betekent het ontwerpen en bouwen van een organisatie. Net zoals een ingenieur een brug, vliegtuig of computer zou bouwen.

De organisaties van vandaag zijn een complexiteit van mensen, processen, regels, IT, verantwoordelijkheden, taken en nog veel meer. Met deze complexiteit ontstaan inefficiënties. Om dergelijke organisaties te verbeteren, hebben we een nieuwe generatie organisatorische hulpmiddelen nodig.

DEMO is een acroniem voor ‘Design & Engineering Methodology for Organizations’. DEMO geeft overzicht van en inzicht in organisaties. Met 4 geïntegreerde DEMO-aspectmodellen, elk met zijn eigen specifieke toepassingen. Zo kunnen we de complexe knoop die organisaties zijn geworden ontwarren, de bouwfouten herstellen en alles weer in elkaar zetten. Net zoals een ingenieur een brug, vliegtuig of computer zou repareren.

Boeken serie ‘Werken met DEMO’.