Effectieve architectuurpatronen in ketens

Effectieve architectuurpatronen in ketens  In ketens is niemand de baas … en toch moet er een resultaat gehaald worden – zoals "tijdig, eerlijk en effectief rechtdoen" in de strafrechtketen. Maar hoe zorg je dan dat resultaat gehaald wordt, en dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid neemt? In het KNVI-event Effectieve architectuurpatronen in ketens, op woensdag 18 oktober vanaf […]